...

Kontakt

Świat Imprez Agencja Muzyczna-  Konrad Kiełczykowski

Adres: 76-200 Słupsk woj. pomorskie

Tel. 785 235 435

E-mail: djslupsk@gmail.com

Pracuję na obszarze woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego.

Napisz do mnie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.